De Goede Woning

Opdracht: Woningcorporatie De Goede Woning hecht veel waarde aan haar Jaarbericht. Het geeft hiermee verantwoording af aan haar belangenhouders. Fotografie op locatie en persoonlijke interviews met betrokkenen, geven een beeld van het werk van De Goede Woning over het afgelopen jaar.

De Goede Woning
De Goede Woning